Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30639
Nhan đề: Advanced Translation: Bài giảng
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Dịch
Translation
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 24 tr. ; 0.3 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30639
Bộ sưu tập: BG_Ngôn ngữ Anh_Năm học 2020-2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9488_1_Advanced translation_Unit 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Public Health231.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9488_2_Advanced translation_Unit 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Economics and Commere113.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9488_3_Advanced translation_Unit 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Sciences134.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.