Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/304
Nhan đề: Thị trường tài chính và các định chế tài chính - HKI
Tác giả: Nguyễn Thúy, Quỳnh
Từ khoá: Đầu tư
Thị trường tài chính
Định chế tài chính
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/304
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DA_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DFB0220_K22TC_THI TRUONG TAI & CAC DINH CHE TAI CHINH_DAP AN_LAN 1, LAN 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Thị trường tài chính và các định chế tài chính94.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.