Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30061
Nhan đề: Anh Văn 1_Lần 2_HK1
Từ khoá: English
Tiếng Anh
Anh Văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 176 KB; 1 tr.; Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30061
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DA_Ngôn ngữ Trung Quốc
Năm học 2020-2021_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K26TQ_ANH VAN 1_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh Văn 1_Lần 2_HK1175.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.