Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30049
Nhan đề: Reading 1_Lần 2_HK1
Từ khoá: English
Tiếng Anh
Reading
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 305 KB; 2 tr.; Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30049
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K26N_READING 1_L2_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading 1_Lần 2_HK1305.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.