Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29833
Nhan đề: K24Y-XH_Ký sinh trùng 1_Đề thi_Giữa kỳ_HK2
Tác giả: Phạm, Thị Bích Phượng
Từ khoá: Ký sinh trùng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Đề thi 10 tr. Tự luận, trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29833
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-XN_KY SINH TRUNG 1_GK_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
K24Y-XH_Ký sinh trùng 1_Đề thi_Giữa kỳ_HK22.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.