Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29832
Nhan đề: K25Y-XN_Hóa sinh lâm sàng 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2
Tác giả: Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học
Từ khoá: Hóa sinh
Hóa sinh lâm sàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Đề thi 1 tr. Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29832
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25XN1,2_HOA SINH LAM SANG 2_GK_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
K25Y-XN_Hóa sinh lâm sàng 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2191.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.