Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29831
Nhan đề: K24Y-XN1,2_Xét nghiệm miễn dịch lâm sàng_Đề thi_Giữa kỳ_HK2
Tác giả: Cao, Hữu Nghĩa
Từ khoá: Xét nghiệm
Miễn dịch
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Đề thi 8 tr. Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29831
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24Y-XN1,2_XET NGHIEM MIEN DICH LAM SANG_GK_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
K24Y-XN1,2_Xét nghiệm miễn dịch lâm sàng_Đề thi_Giữa kỳ_HK21.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.