Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29610
Nhan đề: Bài giảng Thực tập hóa lý dược
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Lê, Thị Thùy Trang
Dương, Phước An
Từ khoá: Độ pH
Sự hấp phụ
Dẫn điện
Sắc ký
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 31 tr. ; 6.7 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29610
Bộ sưu tập: BG_Dược học_Môn Hóa lý dược_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9338_1_Thuc tap hoa ly duoc_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa318.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9338_2_Thuc tap hoa ly duoc_Bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự hấp phụ703.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9338_3_Thuc tap hoa ly duoc_Bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
pH và dung dịch đệm1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9338_4_Thuc tap hoa ly duoc_Bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Độ dẫn điện905.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9338_5_Thuc tap hoa ly duoc_Bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phản ứng bậc nhất thủy phân Acetat Etyl723.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9338_6_Thuc tap hoa ly duoc_Bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Sắc ký giấy và sắc ký trao đổi ion859.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9338_7_Thuc tap hoa ly duoc_Bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Điều chế, tinh chế keo - Khảo sát tính chất của hệ keo - Điều chế và chuyển tướng nhũ tương1.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.