Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28955
Nhan đề: Đọc tiếng Trung 3 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh Phương
Từ khoá: Tiếng Trung
Chinese
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 5 tr. ; 993 KB ; Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28955
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DTQ0240_DOC TIENG TRUNG 3_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
993.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.