Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28728
Nhan đề: PL y tế - TC y tế - CT mục tiêu y tế - Dân số - GK - HK1
Từ khoá: PL y tế
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học
Mô tả: 1219 Kb 5 tr. Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28728
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K26Y-DD1,2,3_PLYT-TCYT-CT MUC TIEU Y TE-DAN SO_GK_HK1.pdfPL y tế - TC y tế - CT mục tiêu y tế - Dân số - GK - HK11.22 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.