Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2863
Nhan đề: Quản trị marketing
Tác giả: Nguyễn, Văn Tâm
Từ khoá: Marketing
Quản trị
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2863
Bộ sưu tập: BG_Kinh doanh Thương mại_Môn Quản trị marketing_Năm học 2016-2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA776_1_Quan tri Marketing_Cover.doc
  Giới hạn truy cập
Trang bìa143 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA776_2_Quan tri Marketing_Chuong 1 - Marketing trong the ky 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Marketing trong thế kỷ 211.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA776_3_Quan tri Marketing_Chuong 2 - Phan tich moi truong marketing.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phân tích thị trường & lựa chọn thị trường mục tiêu1.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA776_4_Quan tri Marketing_Chuong 3 - Hoach dinh chien luoc marketing.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Hoạch định chiến lược Marketing891.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA776_5_Quan tri Marketing_Chuong 4 - Quan tri san pham & dich vu.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Quản trị sản phẩm & dịch vụ1.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA776_6_Quan tri Marketing_Chuong 5 - Quan tri chien luoc gia.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Quản trị chiến lược & chính sách giá1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA776_7_Quan tri Marketing_Chuong 6 - Quan tri kenh phan phoi.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Quản trị chuỗi cung ứng & kênh phân phối1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA776_8_Quan tri Marketing_Chuong 7 - Truyen thong tich hop.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Truyền thông marketing tích hợp2.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA777_9_Quan tri Marketing_Chuong 8 - To chuc, thuc hien Marketing.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện & kiểm tra các hoạt động Marketing1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.