Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28566
Nhan đề: Bài giảng Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2_K26DLH
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Tuyến điểm du lịch
Du lịch Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về tuyến điểm du lịch Việt Nam
Mô tả: 118 tr.; 14.1 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28566
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ Hành_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9077_1_Tuyen diem du lich Viet Nam 2_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tây Nguyên3.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9077_2_Tuyen diem du lich Viet Nam 2_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chủ đề thuyết minh tour Tây Nguyên4.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9077_3_Tuyen diem du lich Viet Nam 2_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Mộ3.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9077_4_Tuyen diem du lich Viet Nam 2_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Văn hóa4.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.