Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28562
Nhan đề: Tài liệu học tập Khóa luận tốt nghiệp_K23DLH
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Khóa luận tốt nghiệp
Bài giảng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày về quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thông báo về khóa luận tốt nghiệp của K23
Mô tả: 9 tr.; 285 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28562
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ Hành_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9070_Khoa luan tot nghiep_Quy trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP248.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9070_Khoa luan tot nghiep_Thomng bao.pdf
  Giới hạn truy cập
THÔNG BÁO V/v KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Khóa K23D276.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.