Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28560
Nhan đề: Bài giảng Anh văn du lịch 2_K24DLH
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Anh văn
Du lịch
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về anh văn 2 chuyên ngành du lịch
Mô tả: 57 tr.; 156 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28560
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ Hành_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9068_1 Anh van 2_Week 1.pdf
  Giới hạn truy cập
SELF INTRODUCTION972.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9068_1 Anh van 2_Week 2.pdf
  Giới hạn truy cập
JOBS IN TOURISM656.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9068_1 Anh van 2_Week 3.pdf
  Giới hạn truy cập
VISIT CENTERS572.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.