Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28556
Nhan đề: Tài liệu học tập Mô phỏng doanh nghiệp du lịch_K23DLH
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Mô phỏng doanh nghiệp
Du lịch
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về mô phỏng doanh nghiệp du lịch
Mô tả: 51 tr.; 122 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28556
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ Hành_Năm học 2020 - 2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA9028_1_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
MÔ PHỎNG DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH K23D-LH335.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9028_2_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG424.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9028_3_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
TỔNG QUAN VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ360.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9028_4_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH373.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9028_5_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH414.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA9028_6_Mô phỏng doanh nghiệp DL_Phan 6.pdf
  Giới hạn truy cập
CÁC BIỂU MẪU450 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.