Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28403
Nhan đề: Bài giảng Toán cao cấp_K24DLH
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán cao cấp
Hàm số
Ma trận
Hàm nhiều biến
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Tóm tắt: Giới thiệu về Hàm số và giới hạn, Đạo hàm và ứng dụng, Tích phân, Hàm nhiều biến và Ma trận và hệ phương trình tuyến tính
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28403
Bộ sưu tập: BG_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ Hành_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA8979_1_K24_Toan cao cap_Chuong 1_Ham so va gioi han.pdf
  Giới hạn truy cập
Hàm số và giới hạn3.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8979_2_K24_Toan cao cap_Chuong 2_Dao ham va ung dung.pdf
  Giới hạn truy cập
Đạo hàm và ứng dụng1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8979_3_K24_Toan cao cap_Chuong 3_Tich phan.pdf
  Giới hạn truy cập
Tích phân2.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8979_4_K24_Toan cao cap_Chuong 4_Ham nhieu bien.pdf
  Giới hạn truy cập
Hàm nhiều biến1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8979_5_K24_Toan cao cap_Chuong 5_Ma tran va he pt tuyen tinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Ma trận và hệ phương trình tuyến tính535.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.