Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2835
Nhan đề: Giáo trình môn học Mạng lưới thoát nước
Tác giả: Nguyễn, Trung Việt
Từ khoá: Hệ thống thoát nước
Nước thải sinh hoạt
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2835
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1534_1_Mang luoi thoat nuoc_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục164.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1534_2_Mang luoi thoat nuoc_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Những khái niệm cơ bản400.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1534_3_Mang luoi thoat nuoc_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước446.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1534_4_Mang luoi thoat nuoc_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất669.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.