Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2834
Nhan đề: Công trình thu nước và trạm bơm cấp thoát nước
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Công trình thu nước
Bơm ly tâm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2834
Bộ sưu tập: Công nghệ kỹ thuật Môi trường_TSVL_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1533_1_CT thu nuoc va tram bom CTN_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1:Giới thiệu chung815.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1533_2_CT thu nuoc va tram bom CTN_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Bơm ly tâm2.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1533_3_CT thu nuoc va tram bom CTN_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Công trình thu nước3.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.