Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2833
Nhan đề: Con người và môi trường : Bài giảng
Tác giả: Hà, Vĩnh Phước
Từ khoá: Ô nhiễm môi trường
Biến đổi khí hậu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2833
Bộ sưu tập: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1532_1_Con nguoi va moi truong_Chuong 0.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 0: Giới thiệu502.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1532_2_Con nguoi va moi truong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Cơ sở khoa học về môi trường7.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1532_3_Con nguoi va moi truong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tài nguyên thiên nhiên và Ô nhiễm môi trường10.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1532_4_Con nguoi va moi truong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến con người và kinh tế xã hội5.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1532_5_Con nguoi va moi truong_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Các công cụ nhằm kiểm soát và hạn chế ô nhiễm môi trường9.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.