Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2831
Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải : Bài giảng
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Xử lý nước thải
Sinh học kỵ khí
Hiếu khí
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2831
Bộ sưu tập: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1531_1_BG Cong nghe xu ly nuoc thai_Gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu chương trình280.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1531_2_BG Cong nghe xu ly nuoc thai_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG386.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1531_3_BG Cong nghe xu ly nuoc thai_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ LÝ HỌC7.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1531_4_BG Cong nghe xu ly nuoc thai_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 3: CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ HÓA HỌC VÀ HÓA LÝ918.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1531_5_BG Cong nghe xu ly nuoc thai_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 4: CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ8.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1531_6_BG Cong nghe xu ly nuoc thai_Chuong 5-6.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 5: CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ HIẾU KHÍ_CHƯƠNG 6: HỒ SINH HỌC2.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1531_7_BG Cong nghe xu ly nuoc thai_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 7: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NITƠ1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1531_8_BG Cong nghe xu ly nuoc thai_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 8: CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ BÙN1.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1531_9_BG Cong nghe xu ly nuoc thai_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
CHƯƠNG 9: KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI (BỂ TIẾP XÚC)707.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.