Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2827
Nhan đề: Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
Tác giả: Trần, Thu Trang
Từ khoá: Ô nhiễm không khí
Ô nhiễm Tiếng ồn
Sức khỏe con người
Quan trắc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2827
Bộ sưu tập: Công nghệ kỹ thuật Môi trường_TSVL_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1529_1_O nhiem khong khi va tieng on_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Ô nhiễm không khí và nguồn gây ONKK8.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1529_2_O nhiem khong khi va tieng on_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Ảnh hưởng mang tính khu vực và quốc tế của ONKK2.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1529_3_O nhiem khong khi va tieng on_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Ảnh hưởng của ONKK đến môi trường và sức khỏe con người3.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1529_4_O nhiem khong khi va tieng on_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Quá trình đốt & sự hình thành khí ô nhiễm2.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1529_5_O nhiem khong khi va tieng on_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Quan trắc chất lượng không khí và quan trắc phát thải1.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1529_6_O nhiem khong khi va tieng on_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Ô nhiễm không khí trong phòng, ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm mùi594.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.