Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2824
Nhan đề: Luật và chính sách môi trường : Bài giảng môn học /
Tác giả: Dương, Phạm Hùng
Từ khoá: Luật môi trường
Chính sách môi trường
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2824
Bộ sưu tập: Công nghệ kỹ thuật Môi trường_TSVL_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1528_1-Luat va Chinh sach moi truong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Đại cương về Nhà nước và Pháp luật1.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1528_2-Luat va Chinh sach moi truong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Xây dựng luật bảo vệ môi trường911.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1528_3_Luat va Chinh sach moi truong.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật và chính sách môi trường1.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.