Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2819
Nhan đề: Giáo trình thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Thiết bị quang phổ
Thiết bị điện di
Thiết bị cô quay chân không
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2819
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1526_1_GT thuc hanh cac qua trinh va thiet bi trong CNSH_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách165.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1526_2_GT thuc hanh cac qua trinh va thiet bi trong CNSH_Bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 1: Thiết bị quang phổ hấp thu phân tử UV-VIS1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1526_3_GT thuc hanh cac qua trinh va thiet bi trong CNSH_Bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 2: Thiết bị điện di protein5.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1526_4_GT thuc hanh cac qua trinh va thiet bi trong CNSH_Bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 3: Thiết bị cô quây chân không1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1526_5_GT thuc hanh cac qua trinh va thiet bi trong CNSH_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục: Hướng dẫn sử dụng thiết bị8.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1526_6_GT thuc hanh cac qua trinh va thiet bi trong CNSH_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục116.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.