Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2810
Nhan đề: Đánh giá tác động môi trường : Cơ sở và ứng dụng
Tác giả: Vương, Quang Việt
Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Chính sách môi trường
Giám sát môi trường
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2810
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1524_1_Danh gia tac dong cua moi truong_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu157.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1524_2_Danh gia tac dong cua moi truong_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục575.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1524_3_Danh gia tac dong cua moi truong_Chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Các chữ viết tắt1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1524_4_Danh gia tac dong cua moi truong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Môi trường - vấn đề toàn cầu14.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1524_5_Danh gia tac dong cua moi truong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Chính sách môi trường và định hướng xã hội8.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1524_6_Danh gia tac dong cua moi truong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp đánh giá tác động môi trường15.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1524_7_Danh gia tac dong cua moi truong_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Đánh giá tác động môi trường và giám sát môi trường29.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.