Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2793
Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học : Bài giảng môn học
Tác giả: Ngô, Thị Xuyên
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Công nghệ sinh học
Khoa học giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2793
Bộ sưu tập: Công nghệ Sinh học_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1519_1_Phuong phap nghien cuu khoa hoc_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách12.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1519_2_Phuong phap nghien cuu khoa hoc_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1548.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1519_3_Phuong phap nghien cuu khoa hoc_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2625.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.