Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2790
Nhan đề: Giáo trình thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩm
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Kiểm tra chất lượng
Chất lượng sản phẩm
Kiểm nghiệm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2790
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1517_1_GT thuc hanh kiem tra chat luong san pham_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách32.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1517_2_GT thuc hanh kiem tra chat luong san pham_Bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 1: Kiểm nghiệm trứng132.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1517_3_GT thuc hanh kiem tra chat luong san pham_Bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 2: Kiểm nghiệm sữa tươi221.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1517_4_GT thuc hanh kiem tra chat luong san pham_Bai 3_4.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 3: Kiểm nghiệm thịt_Bài 4: Kiểm nghiệm cá và tôm377.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1517_5_GT thuc hanh kiem tra chat luong san pham_Bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 5: Kiểm nghiệm đồ hộp250.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.