Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27883
Nhan đề: Sinh lý bệnh - L2 - HK2
Tác giả: Phùng, Quốc Đại
Từ khoá: Sinh lý bệnh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Y
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27883
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-XN1,2_SINH LY BENH_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh lý bệnh - L2 - HK2160.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.