Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27881
Nhan đề: Sinh học phân tử - L1 - HK2
Tác giả: Trương, Thị Xuân Liên
Từ khoá: Sinh học
DNA
Di truyền
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27881
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-DD-GD3_SINH HOC PHAN TU_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh học phân tử - L1 - HK22.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.