Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27880
Nhan đề: Hóa sinh lâm sàng - L2 - HK2
Tác giả: Lê, Thị Kim Chi
Từ khoá: Hóa học
Hóa sinh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27880
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-DD1,2_HOA SINH LAM SANG_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa sinh lâm sàng - L2 - HK21.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.