Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2788
Nhan đề: Bài giảng chăn nuôi thú y đại cương
Tác giả: Nguyễn, Kim Cương
Từ khoá: Chăn nuôi
Giống vật nuôi
Thức ăn vật nuôi
Phòng bệnh
Thú y
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2788
Bộ sưu tập: Công nghệ Sinh học_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1515_1_BG Chan nuoi thu y dai cuong_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách402.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1515_2_BG Chan nuoi thu y dai cuong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Đại cương về ngành chăn nuôi10.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1515_3_BG Chan nuoi thu y dai cuong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Giống và công tác giống vật nuôi5.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1515_4_BG Chan nuoi thu y dai cuong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Sự sinh sản vật nuôi4.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1515_5_BG Chan nuoi thu y dai cuong_Chuong 4_5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Dinh dưỡng thú_Chương 5: Thức ăn vật nuôi7.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1515_6_BG Chan nuoi thu y dai cuong_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Đặc điểm sinh học một số vật nuôi8.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1515_7_BG Chan nuoi thu y dai cuong_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Nguyên tắc chung về phòng trị bệnh vật nuôi8.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.