Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27879
Nhan đề: Sinh lý bệnh - miễn dịch - L2 - HK2
Tác giả: Phùng, Quốc Đại
Từ khoá: Sinh lý bệnh
MIễn dịch
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Y
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27879
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-DD01_SINH LY BENH - MIEN DICH_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh lý bệnh - miễn dịch - L2 - HK2163.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.