Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2785
Nhan đề: Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học 2 : Bài giảng và bài học
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Tin sinh học
Tin học ứng dụng
Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2785
Bộ sưu tập: BG_Công nghệ Sinh học_Môn Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học 2_Năm học 2018-2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1513_1_BG-BD UNG DUNG TIN HOC TRONG CNSH 2_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách185.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1513_2_BG-BD UNG DUNG TIN HOC TRONG CNSH 2_De cuong chi tiet.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề cương chi tiết1.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1513_3_BG-BD UNG DUNG TIN HOC TRONG CNSH 2_Bai doc.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài đọc: Bioinformatics10.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1513_4_BG-BD UNG DUNG TIN HOC TRONG CNSH 2_Phan mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mở đầu4.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1513_5_BG-BD UNG DUNG TIN HOC TRONG CNSH 2_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Khai thác dữ liệu sinh học qua mạng internet10.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1513_6_BG-BD UNG DUNG TIN HOC TRONG CNSH 2_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Một số công cụ phần mềm phân tích gen8.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.