Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27704
Nhan đề: Đề thi Vi sinh 3 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Phạm Thanh, Hồng
Từ khoá: vi sinh
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và kỹ thuật y học
Mô tả: Vi sinh 3 - Lần 1 - HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27704
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24Y_XN_VI SINH 3_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh 3 - Lần 1 - HK1195.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.