Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27703
Nhan đề: Đề thi Huyết học truyền máu (thực hành) - Đề 2 - Lần 1 - HK1 (K24XN1,2)
Từ khoá: huyết học truyền máu
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và kỹ thuật y học
Mô tả: Huyết học truyền máu (thực hành) - Đề 2 - Lần 1 - HK1 (K24XN1,2)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27703
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24XN1-2_HUYET HOC TRUYEN MAU-THUC HANH_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Huyết học truyền máu (thực hành) - Đề 2 - Lần 1 - HK1 (K24XN1,2)616.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.