Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27698
Nhan đề: Đề thi Bệnh học cơ sở - Lần 1 - HK1 (K24DU)
Tác giả: Phạm Thị Việt, Phương
Từ khoá: bệnh học cơ sở
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Dược
Mô tả: Bệnh học cơ sở - Lần 1 - HK1 (K24DU)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27698
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24-DU1_BENH HOC CO SO_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bệnh học cơ sở - Lần 1 - HK1 (K24DU)859.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.