Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27695
Nhan đề: Đề thi Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng - Lần 1 - HK1 (K24DU)
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Thùy, Trang
Từ khoá: kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Dược
Mô tả: Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng - Lần 1 - HK1 (K24DU)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27695
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24DU_KY NANG GIAO TIEP&CHAM SOC KHACH HANG_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng - Lần 1 - HK1 (K24DU)3.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.