Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27649
Nhan đề: Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản - L1 - HK 1
Tác giả: Trịnh Thị Ngọc Ái
Từ khoá: kỹ thuật xét nghiệm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và kỹ thuật y học. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản - L1 - HK 1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27649
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K26-XN1,2,3_KY THUAT XET NGHIEM CO BAN_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.