Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27645
Nhan đề: Thực hành vi sinh y học 1 - K25Y-XN - L1 - HK1
Tác giả: Trương Thị Lan
Từ khoá: vi sinh y học
xét nghiệm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và kỹ thuật y học. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Thực hành vi sinh y học 1 - K25Y-XN - L1 - HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27645
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y_THUC HANH VI SINH Y HOC 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành vi sinh y học 1 - K25Y-XN - L1 - HK11.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.