Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27628
Nhan đề: Anh văn 1 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Anh
English
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 10 tr. ; 2.09 MB ; Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27628
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K26TQ_ANH VAN 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn 1 - Lần 1 - HKI2.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.