Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27615
Nhan đề: Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - L1 - HK1
Tác giả: Phạm Thanh Hồng, Phạm Thị Mỹ Tiên
Từ khoá: nhiễm khuẩn bệnh viện
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và kỹ thuật y học. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - L1 - HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27615
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-XN1,2_KIEM SOAT NHIEM KHUAN BV (TH)_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - L1 - HK13.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.