Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27613
Nhan đề: Dược lý học - L1 - HK1
Tác giả: Đoàn Văn Khánh
Từ khoá: dược lý học
Xét nghiệm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và kỹ thuật y học. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Dược lý học - L1 - HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27613
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-XN1,2_DUOC LY HOC_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Dược lý học - L1 - HK15.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.