Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2757
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của xúc tác bazờ đối với quá trình phân hủy túi nylon rác thải Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Bùi Thanh, Hương
Nguyễn Lê Hồng, Nhung
Đặng Thị Ngọc, Yến
Từ khoá: Xúc tác bazờ
Phân hủy túi nylon
Rác thải Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ VII, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ (Journal of Catalysis and Adsorption), Hội xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, Số 3 (T2/2013), Trang 69-75
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2757
ISSN: 0866 - 7411
Bộ sưu tập: Năm 2013_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH165_Bai bao so 3_Tran Thi My DIeu.pdf
  Giới hạn truy cập
Khảo sát ảnh hưởng của xúc tác bazờ đối với quá trình phân hủy túi nylon rác thải Việt Nam5.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.