Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2754
Nhan đề: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Bình Dương
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Huỳnh Ngọc Phương, Mai
Võ Thị Kim, Điệp
Tào Mạnh, Quân
Từ khoá: Chất thải rắn
Bình Dương
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Môi trường của Tổng Cục Môi trường, số 5/2013, Trang 52-55
Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung phân tích những tồn tại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương đặc biệt là khâu thu gom, vận chuyển và xử lý
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2754
ISSN: 1859-042X
Bộ sưu tập: Năm 2013_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH17_TRAN THI MY DIEU_2013.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Bình Dương1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.