Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27537
Nhan đề: Kế toán tài chính - L1 - HK1 (K23KT F3)
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Kế toán tài chính
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán - Kiểm toán
Mô tả: 3.0 Mb 16 tr. Trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27537
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23KT_F3 KE TOAN TAI CHINH 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế toán tài chính - L1 - HK1 (K23KT F3)3.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.