Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2752
Nhan đề: Hệ thống tiêu chí và chỉ số đánh giá khả năng phát triển theo hướng khu công nghiệp sinh thái đối với khu công nghiệp hiện hữu
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Phan Thu, Nga
Hoàng Quốc, Hùng
Từ khoá: Công nghiệp sinh thái
Công nghiệp hiện hữu
Bảo vệ môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Môi trường của Tổng Cục Môi trường, số 6/2013, , Trang 57-60
Tóm tắt: Dựa trên đặc trưng của khu công nghiệp sinh thái, các yêu cầu bảo vệ môi trường và đặc điểm của hệ thống tiêu chí bài viết tập trung phân tích cơ sở khoa học và xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá xếp hạng khu công nghiệp sinh thái đối với khu công nghiệp hiện hữu
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2752
ISSN: 1859-042X
Bộ sưu tập: Năm học 2013_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH20_TRAN THI MY DIEU_2013.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống tiêu chí và chỉ số đánh giá khả năng phát triển theo hướng khu công nghiệp sinh thái đối với khu công nghiệp hiện hữu467.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.