Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2742
Nhan đề: Khảo sát khả năng cải thiện suy giảm trí nhớ của cao chiết từ sinh khối Cordyceps spp. Trên chuột nhắt
Tác giả: Võ Thị, Xuyến
Đặng Hoàng, Quyên
Trần Phi Hoàng, Yến
Đinh Minh, Hiệp
Trương Bình, Nguyên
Từ khoá: Suy giảm trí nhớ
Cordyceps
Chuột nhắt
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí sinh học, số 36 (1se), T3/2014,, Trang 203- 208
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2742
ISSN: 0866 - 7160
Bộ sưu tập: Năm 2014_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH163_Bai bao so 7_Vo Thi Xuyen.pdf
  Giới hạn truy cập
Khảo sát khả năng cải thiện suy giảm trí nhớ của cao chiết từ sinh khối Cordyceps spp. Trên chuột nhắt1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.