Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2737
Nhan đề: Nguồn phát sinh, lưu lượng, thành phần nước thải từ các cơ sở khám chữa bệnh và công nghệ xử lý
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Nguyễn Trung, Việt
Lê Minh, Trường
Hà Vĩnh, Phước
Từ khoá: Nước thải
, lưu lượng nước thải, thành phần nước thải
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Môi trường của Tổng Cục Môi trường số 3/2014,, Trang 45-49
Tóm tắt: Kết quả khảo sát biến thiên lưu lượng và thành phần nước thải phát sinh từ các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau cho thấy, nước thải bệnh viện chứa thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất hữu cơ với COD tổng cộng dao động trong khoảng 100-200 mg/L, các giá trị COD < 100 mg/L, hoặc COD > 500 mg/L thỉnh thoảng cũng xuất hiện
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2737
ISSN: 1859-042X
Bộ sưu tập: Năm học 2014_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH25_TRAN THI MY DIEU_2014.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguồn phát sinh, lưu lượng, thành phần nước thải từ các cơ sở khám chữa bệnh và công nghệ xử lý2.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.