Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2736
Nhan đề: Cơ sở khoa học xác định giá sàn xử lý chất thải công nghiệp nguy hại bằng phương pháp đốt
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Nguyễn Ngọc, Châu
Từ khoá: Chất thải công nghiệp
Ô nhiễm môi trường
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Môi trường của Tổng Cục Môi trường số 2/2014,, Trang 64-68
Tóm tắt: Hiện tại các mức xử lý chất thải công nghiệp nguy hại chưa được nhà nước quy định cụ thể. Do đó để cạnh tranh với các công ty xử lý chất thải công nghiệp nguy hại cùng hoạt động trên địa bàn, nhiều công ty đã đưa ra giá xử lý thấp,dẫn đến phương án xử lý CTCNNH thường kém hiệu quả và hậu quả là gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do chất thải chưa được xử lý triệt để.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2736
ISSN: 1859-042X
Bộ sưu tập: Năm học 2014_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH9_TRAN THI MY DIEU_2014.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở khoa học xác định giá sàn xử lý chất thải công nghiệp nguy hại bằng phương pháp đốt11.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.