Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27290
Nhan đề: Listening 3 - L1 - HK3
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Listening
English
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ. Trường Đaị học Văn Lang
Mô tả: Listening 3 - L1 - HK3
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27290
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_GD3_LISTENING 3_L1_HK3.pdf
  Giới hạn truy cập
Listening 3 - L1 - HK3696.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.