Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27277
Nhan đề: Giải phẫu học - HK 2
Tác giả: Phạm Thị Việt Phương
Từ khoá: giải phẫu
Y học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Y. Trường Đaị học Văn Lang
Mô tả: Giải phẫu học - HK 2
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27277
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng
Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học
Năm học 2019-2020_DT_Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_GIAI PHAU HOC_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
238.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.